Meddela grupper
enkelt och effektivt

Group Alert, snabbare kommunikation

Snabbare kommunikation

När en planerad eller oväntad händelse inträffar kan GroupAlert meddela en grupp mottagare på ett ögonblick via SMS, e-post eller röstbrevlåda. Skicka viktig information till anställda, kunder, leverantörer och andra fördefinierade grupper. Begär svar och få en bekräftelse som loggas automatiskt. GroupAlert är en mycket tydlig lösning för extern och intern företagskommunikation.

Mottagare

GroupAlert har många alternativ för att ställa in mottagare:

 1. Registrera en grupp mottagare med kontaktuppgifter.

 2. Skapa grupp genom att importera mottagare i CSV- eller Excel-format.

 3. Överför mottagare och grupper via Rest-API från eget områdessystem.

 4. Provisionering av mottagare och grupper i Azure AD.
Group Alert alternative mottagare
GroupAlert scenario

Enkelt och översiktligt

I händelse av en kritisk händelse kan det vara nödvändigt att skicka ut samma information till väldigt många människor på kort tid. Ett utskick kan skapas som ett scenario, med förifyllda mallar och mottagargrupper. Så här är allt klart för automatiserat och snabbast möjliga utskick i händelse av en kritisk incident. Underrättelseloggen visar kontinuerligt statusen för utskicket. Det är lätt att se vem som fick meddelandet och vad den enskilda mottagaren har svarat i svarsmeddelanden.

Responsen

Meddelanden med respons hjälper medarbetarna att känna sig uppföljda och öka säkerheten för anställda som arbetar ensamma. Du kan begära ett svar från mottagaren och ange svarsalternativ i meddelandet. För sms och e-post svarar mottagaren via en länk. För röstmeddelande uppmanas mottagaren att ange en siffra som anger ett av svarsalternativen. Detta gör det möjligt att kalla in till möten, genomföra undersökningar etc

GroupAlert, meddelanden med respons
GroupAlert för medarbetarna

Säkerhet

Meddelanden med respons hjälper medarbetarna att känna sig uppföljda och öka säkerheten för anställda som arbetar ensamma. Du kan begära ett svar från mottagaren och ange svarsalternativ i meddelandet. För sms och e-post svarar mottagaren via en länk. För röstmeddelande uppmanas mottagaren att ange en siffra som anger ett av svarsalternativen. Detta gör det möjligt att kalla in till möten, genomföra undersökningar etc

GroupAlert från SafeAlert
GroupAlert från SafeAlert

Editioner

GroupAlert inkluderar följande funktioner i standardutgåvan:

 • Textmallar
 • Grupper och kontakter
 • Skickar SMS
 • Skickar e-post
 • Skickar ett röstmeddelande
 • Val av svar för mottagare
 • Scenario

Ytterligare moduler:

 • REST API
 • Azure AD integration
 • MS365 Single sign-on (SSO)
 

Kontakta oss för mer information om produkt och priser.